kraton
ELASTOMERY TERMOPLASTYCZNE

Styren-butadien-styren (SBS)
Styren-izopren-styren (SIS)
Styren-etylen/butylen-styren (SEBS)
Styren-etylen/propylen (SEP)

KAUCZUK SYNTETYCZNY

 • Styrenowo-butadienowy (SBR) - 1500/1502/1712

 • Poliizoprenowy (IR)

 • Butadienowo-akrylonitrylowy (NBR)

 • Polibutadienowy (BR)

 • Fluorowy (FPM)

 • kraton
  LATEKS
 • syntetyczny - VP

 • naturalny - FL, LATZ


 • kraton
  KOPOLIMERY ( EVA )

  kraton
  POLICHLOREK WINYLU
  emulsyjny, suspensyjny

  kraton
  CHEMIKALIA

  Antyutleniacze

  N-izopropylo-N'-fenylo-p-fenylenodwuamina
  N-(1,3-dwumetylobutylo)-N'-fenylo-p-fenylenodwuamina
  4-(1,1-dwumetylobenzylo)dwufenyloamina
  Dusantox IPPD
  Dusantox 6PPD
  Dusantox 86
  Polimeryzowana 1,2-dihydro-2,2,4-trimetylochinolina
  Matoflex TMQ

  Inhibitor wulkanizacji

  N-cycloheksylotioftalimid (CTP)
  Duslin P

  Antyozonanty
  Przyspieszacze wulkanizacji
  Plastyfikatory
  Krzemionki syntetyczne
  Kwas stearynowy
  Oferujemy też kompleksową obsługę w zakresie importu i eksportu zleconych towarów.

  Prosimy o kontakt:

  Zespół Importu i Dystrybucji, Tel/Fax +48 (42) 637-43-53
  e-mail: chem.kroll@inter-stomil.com.pl
  e-mail: chem.nikodemski@inter-stomil.com.pl